Dag 1

Het kerstverhaal (part 1/24):

Jesaja 9: 5  ‘Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.’ 

The Christmas Story (part 1/24):

Isaiah 9: 5 ‘For unto us a Child is born, Unto us a Son is given.’

Opdracht:

Wat weet je over kerst? Doe de kerstquiz hieronder.


1.Hoe heette de Engel die Maria vertelde dat ze zwanger zou worden?

 • A. Michaël
 • B. Gabriël
 • C. Die heeft geen naam
 • D. Nathaniël

2.  Hoeveel wijzen kwamen er uit het oosten?

 • A. 2 wijzen
 • B. 3 wijzen
 • C. 4 wijzen
 • D. Dat is onbekend

3.In welke stad werd Jezus geboren?

 • A. Nazareth
 • B. Bethlehem
 • C. Jeruzalem
 • D. Galilea

4. Welke drie geschenken hadden de wijzen bij zich?

 • A. Kleding, kralen en munten
 • B. Zilver, katoen en Hulst
 • C. Goud, mirre en wierook
 • D. Goud, zilver en kralen

5.Hoeveel kaarsen steken mensen in de adventstijd aan?

 • A. 4, elke zondag eentje tijdens de vier weken voor kerst
 • B. 8, elke zondag eentje tijdens de acht weken voor kerst
 • C. 24, elke dag eentje de hele maand december tot kerst

Task:

What do you know about christmas? Test your knowledge in the Christmas quiz.


1. What was the name of the Angel who told Mary that she would give birth to Jesus?

 • A. Michael
 • B. Gabriel
 • C. The Angel has no name
 • D. Nathaniel

2.  How many wise men (magi) visited Jesus?

 • A. 2 Wise men
 • B. 3 Wise men
 • C. 4 Wise men
 • D. That is unknown

3. In which city was Jesus born?

 • A. Nazareth
 • B. Bethlehem
 • C. Jerusalem
 • D. Galilee

4. What three gifts did the wise men bring with them for Jesus?

 • A. Clothing, beads and coins
 • B. Silver, cotton and holly
 • C. Gold, mirre and incense
 • D. Gold, silver and beads

5. How many candles do people light symbolically during advent?

 • A. 4 candles: lone candle each sunday  during the four weeks before  Christmas
 • B. 8 candles: one candle each sunday during the eight weeks before Christmas
 • C. 24 candles, one candle each day of december until christmas

Antwoorden:


1 (B), 2 (D, daar staat niets over in de bijbel, de bijbel heeft het alleen over drie geschenken, daarom denken veel mensen dat er drie wijzen waren), 3 (B, daar moesten ze heen omdat Jozef zich moest inschrijven voor de keizer), 4 (C), 5 (A, advent gaat over de verwachting van Jezus, het licht in de wereld, en duurt vier weken tot kerst.)

Answers:


1(B), 2 (D, there is no information in the bible about how many wise men there where. The only is that the wise man had three presents, so therefore people say there where three wise man), 3 (B, Joseph had to go to Bethlehem because the emperor had commanded that everyone should register in their family city), 4 (C), 5 (A, advent is the time we think about  expecting Jesus, the light of the world, and this period takes four weeks until Christmas.)