Het kerstverhaal (deel 10/24):

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.

De engel zei tegen Maria: “Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Maria, je zal zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen.”

De afkomst van Jezus Christus was als volgt: toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.

De engel zei: ‘Jozef, zoon van David wees niet bang om Maria, je vrouw bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’

Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voor zij haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

Lucas 2:6, 7  ‘Terwijl ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.’

The Christmas Story (part 10/24):

For unto us a Child is born, Unto us a Son is given and His name will be called: Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name Jesus.”

Now the birth of Jesus Christ was as follows: After His mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit.

And the Angel said, “Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a Son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins.”

When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.

So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child.

Luke 2:6-7 ‘While they were there, the time came for the baby to be
born, and she gave birth to her firstborn, a son.’ 

Opdracht:

Wat kan jij doen voor een ander? Maak een bonnenboekje met 5 bonnen en laat een familielid of een vriend er eentje van kiezen.

Wat voor bonnen kun je maken? Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende bonnen:

  • Een keer  voor iemand koken.
  • Een keer voor iemand de kamer opruimen.
  • Samen met iemand een dag gaan wandelen.
  • Een high tea voor iemand organiseren.
  • Een massage geven aan iemand.

Task:

Think about the things you could do for someone else. Create 5 coupons and allow a family member or friend. pick one.

What kind of coupons can you make? Here are some suggestions:

  • A coupon for a free dinner.
  • A coupon for cleaning up a room.
  • A coupon for a long walk together.
  • A coupon for a  high tea.
  • A coupon for a massage.