Het kerstverhaal (deel 14/24):

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.

De engel zei tegen Maria: “Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Maria, je zal zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen.”

De afkomst van Jezus Christus was als volgt: toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.

De engel zei: ‘Jozef, zoon van David wees niet bang om Maria, je vrouw bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’

Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voor zij haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.Terwijl ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en ze legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. De engel zei tegen de herders: “Wees niet bang want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen.”

Lucas 2:11 ‘Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.’

The Christmas Story (Part 14/24):

For unto us a Child is born, Unto us a Son is given and His name will be called: Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name Jesus.”

Now the birth of Jesus Christ was as follows: After His mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit.

And the Angel said, “Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a Son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins.”

When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.

So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child.While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them.

And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.”’

Luke 2:11 ‘Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.’ 

Opdracht:

Wenslichtjes


Voor vandaag hebben we een bijzondere DIY. Je kunt wenslichtjes maken. Dat zijn kaarsjes met een geheime boodschap die je aan iemand kunt geven die je wilt bemoedigen. Hoe kun je die maken?

Wat je nodig hebt:

 • Een paar waxinelichtjes
 • Papier
 • Een schaar
 • Stiften

Aan de slag:

 1. Pak een papiertje en een waxinelichtje. Trek een rondje om het waxinelichtje heen.
 2. Op dit rondje kun je jouw geheime boodschap voor iemand schrijven met stift. Let op! In het midden van het rondje komt een gaatje dus laat daar wat ruimte vrij.
 3. Knip nu het rondje uit.
 4. Haal het kaarsje uit het waxinelichthoudertje, maar laat het lontje zitten. Dat kan een beetje moeilijk gaan, maar soms helpt het om met een klein mesje het kaarsje los te maken.
 5. Wat je overhoudt is een leeg alminiumbakje van het waxinelichtje met een lontje.
 6. Maak nu een gaatje in je beschreven papieren rondje en stop hem over het lontje heen.
 7. Als het kaartje onderin het waxinelichtbakje zit kun je het kaarsje er weer in doen. Je boodschap is onzichtbaar geworden!
 8. Als iemand het kaarsje aansteekt wordt het kaarsje langzaam doorzichtig en kun je de boodschap lezen.

Veel succes!

Task:

Wish-candles


Today we have a special DIY. You can make your own wish candles with a special secret message for someon you want to encourage.

The only things you need are:

 • Some tea lights
 • paper
 • a scissor
 • markers

Instructions: 

 1. Take a paper and a tea light. Draw a circle around the tea light on the paper.
 2. On this circle you can write your secret message. Be careful, because in the middle of the circle there will be a little hole, so leave the center empty.
 3. Take the candle out of aluminium tea light box, but leave the fuse in the box. This can be a little bit hard but with the help of a little knife you will succeed.
 4. Make a hole into the paper circle and put the circle in the empty tea light. The fuse can go through the hole.
 5. Put the candle back again above the paper circle. The little paper with your message is now invisible.
 6. Give the tea light to a friend and when he lights it the candle slowly becomes transparent and he can see your secret message.