Het kerstverhaal (deel 15/24):

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.

De engel zei tegen Maria: “Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Maria, je zal zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen.”

De afkomst van Jezus Christus was als volgt: toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.

De engel zei: ‘Jozef, zoon van David wees niet bang om Maria, je vrouw bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’

Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voor zij haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.Terwijl ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en ze legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. De engel zei tegen de herders: “Wees niet bang want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.”

Lucas 2:12 ‘Dit zal jullie het teken zijn: “jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.”‘

The Christmas Story (Part 15/24):

For unto us a Child is born, Unto us a Son is given and His name will be called: Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name Jesus.”

Now the birth of Jesus Christ was as follows: After His mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit.

And the Angel said, “Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a Son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins.”

When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.

So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child.While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them.

And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.”

Luke 2:12 “This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.”

Opdracht:

Maak een tent van een deken en een tafel, kruip erin en eet daar je avondeten op.

Task:

Create a tent out of a sheet and a table, sit in the tent and eat your dinner there.