Het kerstverhaal (part 2/24):

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.

Jesaja 9:5  ‘Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.’

The Christmas Story (part 2/24):

For unto us a Child is born, Unto us a Son is given.

Isaiah 9:5 ‘And His name will be called: Wonderful, Counselor, Mighty God,
Everlasting Father, Prince of Peace.’

Opdracht:

Schrijf vandaag een gedichtje van minimaal 6 regels over kerst.

Task:

Write a poem of at least 6 lines about Christmas.