Het kerstverhaal (deel 3/24):

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.

Lukas 1: 30  ‘De engel zei tegen Maria: “Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.”‘

The Christmas Story (part 3/24):

For unto us a Child is born, Unto us a Son is given and His name will be called: Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Luke 1: 30 ‘Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.”‘

Opdracht:

Stuur een kaartje naar iemand in je omgeving die dit goed kan gebruiken.

Task:

Send a card to someone close to you who is lonely or needs some encouragement.