Buna voor Eritrese vrouwen

Traumatische reis

Onder Eritrese migranten zijn veel jonge vrouwen, die nog kort in Nederland zijn, éen of meer kleine kinderen hebben en veel thuis zitten. Uit onderzoek is gebleken (CBS rapport november 2018) dat het grootste deel van de vrouwen met (seksueel) geweld is geconfronteerd zowel in land van herkomst als op de vlucht naar Nederland. Veel van hen zijn getraumatiseerd. Over het algemeen vinden ze niet de weg naar de reguliere hulpverlening, onder andere door het ontbreken van kennis van de Nederlandse taal. Deze vrouwen zijn overwegend Ertitrees orthodox christen maar er is weinig interactie met Nederlandse christenen vanwege de enorme taal- en cultuurkloof. Toch geven ze aan graag contact te willen maken.

Wat doen wij?

Ons Eritrees landenteam legt contact met de vrouwen uit deze gesloten groep. Na relaties te hebben opgebouwd nodigen we hen uit voor een ontspannen en gezellig koffiemoment waar ze even hun zorgen kunnen vergeten. Een veilige plek waar ze met hun kinderen welkom zijn. Van daaruit bieden we hen een luisterend oor.

Wat kun jij doen?

Maak deze koffiemomenten ook in de toekomst mogelijk en sponsor dit project.

ValutaBedrag