Freedom Focus

Migranten die hier komen wonen, komen vaak pas in Nederland aan het verwerken van hun (vlucht)geschiedenis toe. Dat is niet altijd makkelijk. Soms is er sprake van trauma, of heftige vervreemding. Niet zelden komen mensen als gevolg daarvan terecht in verslaving of in andere problematiek. Met dit project willen wij hierin de helpende hand bieden.

De stap naar reguliere hulpverlening is voor migranten vaak groot. Men weet de weg niet, of er is sprake van cultureel bepaalde schaamte om een psycholoog op te zoeken (‘dan ben je echt gek’). Daarnaast zijn er talloze taal- en cultuurproblemen die, ook als het contact wel tot stand komt, barrières opwerpen. Tegelijkertijd doen wel veel migranten een beroep op de kerk voor geestelijke bijstand. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld wantrouwen dat in land van herkomst heerst ten opzicht van overheden.

Stichting Geloofsinburgering is daarom bezig een cursus te ontwikkelen voor migranten om hen te helpen bij hun traumaverwerking. De stichting ontwikkelt zowel een mannencursus als een vrouwencursus. Beide groepen hebben namelijk traumatische ervaringen meegemaakt, maar er zijn wel verschillen in de soorten trauma's en in de omgang daarmee.

Freedom Focus Female

Speciaal voor vrouwen met een migratieachtergrond ontwikkelt Stichting Geloofsinburgering op dit moment een cursus om hen te helpen met hun verwerking van hun trauma’s. In het programma leren vrouwen samen te bespreken wat ze hebben meegemaakt, hoe ze daar nu mee omgaan en hoe hun geloof hierin kan helpen.

Op dit moment zijn we bezig met de eerste pilotronde. Wekelijks ontmoeten we een groep vrouwen waarmee we thema’s behandelen als:

  • Omgaan met trauma
  • Hoe kijk je naar jezelf
  • Omgaan met je man
  • Leven voor je kinderen
  • en nog veel meer

Onder leiding van een predikant, een ervaringsdeskundige migrant en een expert op het gebied van psychologie ontdekken de vrouwen hoe het verleden hen heeft beïnvloed en hoe ze nu met hun situatie kunnen omgaan. De cursus is gebaseerd op basis van inzichten uit de psychologie en inzichten uit de bijbel.

Wanneer de pilotronde is afgelopen zal er op het materiaal worden gereflecteerd en zullen dingen worden aangepast zodat het materiaal kan worden gepubliceerd voor algemeen gebruik door geïnteresseerde groepen in Nederland.

Freedom Focus Men

In 2020 heeft de stichting tien lessen ontwikkeld op basis van een aantal brainstormsessies. Deze lessen zijn inmiddels getest in een pilotgroep van onder andere Arabische en Birmese mannen. De pilot bleek succesvol en sloot bij de doelgroep aan. Tijdens de cursusavonden werden thema’s als trauma, verslaving en problemen uit het verleden besproken. Op elke cursusavond was er zowel aandacht voor basale psychologische elementen als het christelijke geloof.

Het komende jaar hopen we het materiaal nog onder enkele andere groepen te testen zodat we het materiaal daarna beschikbaar kunnen stellen aan alle migrantenkerken en organisaties die hier behoefte aan hebben. Het materiaal is bedoeld voor kleine groepen waarin in mensen met elkaar op pad gaan en stappen willen zetten om hun herstel te bevorderen.

Onder ‘Materiaal aanvraag’ kunt u vanaf nu de basiscursus Freedom Focus bestellen. De cursus kost €50.  Het cursusmateriaal bestaat uit  een handleiding, werkbladen per cursusavond, verschillende powerpoints en evaluatieformulieren. Het materiaal kunt u na uw bestelling downloaden. Met behulp van uw bijdrage kunnen wij nieuw materiaal ontwikkelen voor cursussen. Zo is Stichting Geloofsinburgering nu een verdiepingscursus voor Freedom Focus aan het ontwikkelen. Deze vervolgcursus zal begin juli worden gepubliceerd. Klik hier om een preview van een van de lessen van de basiscursus te bekijken of om de cursus te bestellen.