Landenteams: een brug tussen culturen

Meer dan 200 nationaliteiten

Er zijn ongeveer 3,9 miljoen Nederlanders met een migratie-achtergrond, waarvan 2,2 miljoen uit een niet-westers land. Elke cultuur vraagt om een andere aanpak. Om christenen uit één van de 200 verschillende nationaliteiten te helpen bij hun ‘geloofsinburgering’ in Nederland en Nederlandse christenen te helpen met bepaalde culturen in contact te komen, zetten wij landenteams op.

Wat is een landenteam?

Een landenteam bestaat uit vrijwilligers die expertise hebben op het gebied van een specifieke etniciteit en cultuur. Zo hebben we momenteel al een Eritrees, Chinees, Arabisch en Farsi landenteam. Een Nederlands sprekende migrant uit die cultuur vormt een team met een van oorsprong Nederlandse vrijwilliger met kennis van of hart voor die cultuur.

Hoe helpen landenteams?

Het is van grote waarde als een (christen)migrant iemand van zijn eigen cultuur leert kennen die al langer in Nederland is en die kan helpen met (geloofs)inburgering.
Het landenteam bedenkt manieren om migranten uit die cultuur bij elkaar te brengen voor onderlinge ontmoeting. Contact leggen en relaties opbouwen zijn daarbij de eerste stappen. Ook is het nodig om bruggen te bouwen: tussen de Nederlandse cultuur en de migrantencultuur of tussen migranten onderling als ze uit een verscheurd land komen. Vandaaruit kan een community ontstaan of zelfs een pioniersplek.
Daarnaast kan het landenteam een adviserende rol spelen richting kerken en organisaties die respectvol en relevant contact willen leggen met migranten uit een bepaalde cultuur.

Hoe kan jij helpen?

Onze droom is: liefst elke cultuur een landenteam! Om dit grote ideaal te kunnen bereiken is er geld nodig. De mensen in de landenteams krijgen een vrijwilligersvergoeding en er worden kosten gemaakt voor de activiteiten.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar migranten en Nederlanders die landenteams willen vormen. Ben je een migrant of heb je hart voor een bepaalde cultuur? Neem contact op via het contactformulier.

ValutaBedrag