Doelstellingen:

Dit kennisnetwerk houdt zich bezig met de interacties van psyche, geloof en migratie en/of multiculturaliteit. Doel is om pastors, mental health professionals en onderzoekers die werken met christenen met een migratieachtergrond en met vragen rond deze thematiek bezig zijn bij elkaar te brengen en toe te rusten. Er is onder meer aandacht voor vraagstukken rond christenmigranten met psychische problemen, migrantenpastors die pastoral care verlenen aan gemeenteleden met psychische moeilijkheden en hulpverleners die multiculturaliteit willen borgen in hun zorgproces.

Achtergrond:

De HUB Mental Well-being for Christian Migrants ontstond in 2019. Pastors Esther van Schie en Marien Kollenstaart leidden een multiculturele kerk en zagen dat sommige migranten worstelden met psychische klachten, maar dat het lastig was om hen door te verwijzen naar psychologen die niet christelijk en/of geen gedeelde culturele achtergrond hadden. Benieuwd of dit punt op de agenda stond bij de christelijke GGZ, zochten zij contact met Prof. Dr. Hanneke Schaap, rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Juist in die tijd had Hanneke contact gekregen met collega Dr. Danielle Phillips-Koning, die vanuit het Center for Theology of Migration aan de VU een onderzoek was gestart naar migrantenkerken, pastorale zorg en mentale gezondheid. Vanuit de gedeelde vragen besloot dit viertal om samen de thematiek te gaan verkennen en zo was de ‘HUB Mental Well-being for Christian Migrants’ geboren. In 2019 is de eerste expertmeting gehouden en in de komende jaren hopen ze het gesprek aan te gaan met meer experts uit het veld om na te denken over de samenwerking tussen geloof, psyche en migratie.

Expertmeeting 29 september

Op 29 september j.l. vond er een expertmeeting plaats over het thema “Stigma en mentale gezondheid in migrantengemeenschappen”. Pastor Hillary Warre-Okposo sprak over percepties rondom Alzheimer in de Surinaamse gemeenschap. Dr. Imma van Galen gaf een lezing over haar werk als psychiater bij Centrum 45 onder ongedocumenteerden en welke rol stigma speelt.”

Meedenken:

Wil je ook betrokken raken bij de HUB en als expert meedenken? Laat een bericht achter in het contactformulier hieronder.

 *
We communiceren graag informeel
 *
naam@organisatie.nl
 *

Publicaties

  • Het Congresverslag van 27 oktober 2020 kunt u hier lezen. Het congresverslag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psyche & Geloof.