MISSIE & VISIE

VISIE

De Nederlandse kerk verkleurt. Wij dromen ervan dat op steeds meer plekken migranten en geboren Nederlanders samen geloven. Wij dromen ervan dat er zo groepen en gemeenschappen ontstaan die migranten helpen bij geloofsinburgering. Wij hopen dat migranten op den duur zelf weer anderen uit hun eigen of een andere cultuur zullen ondersteunen bij geloof- en zingevingsvragen. Om deze beweging tot stand te brengen werken we samen met partnerorganisaties en kerken. We zoeken naar pioniers en vrijwilligers die in respectvolle en wederkerige interculturele relaties geloof willen delen

 

MISSIE

INBURGEREN…

Inburgeren gaat over veel meer dan leren kennen van de Nederlandse taal en het vinden van werk. Migranten hebben ook andere vragen: hoe kunnen zij en hun kinderen hun identiteit en religie vorm geven in een voor hen vreemde cultuur?

…MET HART…

Wij stimuleren liefdevolle multiculturele gemeenschappen. Het is verrijkend als geboren Nederlanders én migranten samenleven.

…EN ZIEL

Er zijn meer dan één miljoen christenmigranten. Hen willen we een warm thuis bieden waar ze kunnen geloven. Ook migranten met andere geloofsachtergronden kunnen vragen krijgen over het christelijk geloof. Omdat in Nederland vrijheid is voor hun religieuze zoektocht. Hen willen wij daarbij respectvol begeleiden.

DAAROM LUIDT ONZE MISSIE:

“MIGRANTEN HELPEN IN TE BURGEREN WAT BETREFT HUN CHRISTEN ZIJN OF WILLEN WORDEN IN DE SECULIERE NEDERLANDSE CONTEXT. NEDERLANDSE CHRISTENEN STIMULEREN OM SAMEN TE LEVEN EN TE GELOVEN MET MIGRANTEN.”