Cursus voor pastors

Pastorale zorg is hard nodig in de zware situaties waar de Oekraïense vluchtelingen mee te maken hebben: het dealen met trauma’s, het gescheiden zijn van familieleden en de oorlog die zoveel pijn en lijden veroorzaakt. Het is ons verlangen deze pastorale zorg breed beschikbaar te maken.  

Platform

Stichting Gave en Stichting Geloofsinburgering hebben daarom www.pastorsvooroekrainers.nl in het leven geroepen. Het is een platform waarop predikanten en pastores zich kunnen aanmelden als zij beschikbaar willen zijn om pastorale zorg te verlenen aan vluchtelingen uit Oekraïne die bij hen in de buurt terecht gekomen zijn.

 

Cursus

Na aanmelding doorlopen de predikanten een e-learning module met daarin informatie over Oekraïense cultuur, Oekraïens christendom en spiritualiteit, acuut trauma, langduriger traumazorg en concrete tips voor pastoraal contact en zorg vanuit de kerk. De modules worden o.a. verzorgd door prof. Hanneke Schaap-Jonker en prof. Heleen Zorgdrager.  

 

Meedoen

Degenen die de modules doorlopen hebben, zijn toegerust om zelf proactief aan de slag te gaan. Daarnaast kunnen ze ook vermeld worden op de landkaart op de site, zodat Oekraïners zelf, maar ook gastgezinnen en mensen vanuit opvanglocaties contact kunnen zoeken met de pastores. 

Predikanten en pastoraal werkers in actieve dienst en volle rechten kunnen vermeld worden, in overige gevallen zal eerst een screening plaatsvinden. 

Deelname is gratis, een gift om de kosten te dekken wordt wel op prijs gesteld.

Aanmelden kan via https://www.pastorsvooroekrainers.nl/, je kunt nu ook alvast je interesse kenbaar maken door het contactformulier in te vullen.