Oekraïners in de kerkdienst

Tips voor als je Oekraïners uitnodigt voor je kerkdienst:

Praktische informatie vooraf: leg uit hoe jouw kerkdienst eruit ziet en geef de goede informatie door over locatie en tijdstip. Vraag of ze vervoer nodig hebben. Zeker de eerste keer is het fijn om ze te begeleiden door ze op te halen.

Gastvrijheid: het is een open deur, maar het belangrijkste is een cultuur van gastvrijheid in je kerk. Iemand die hen welkom heet bij de deur, uitnodigen voor koffiedrinken na de dienst.

Vertaling: het is belangrijk dat de gasten zoveel mogelijk kunnen verstaan wat er gebeurt in de kerkdienst. Zeer waarschijnlijk zal er geen Russisch- of Oekraïens-sprekende tolk bij je in de buurt wonen. Dan is een mogelijkheid om wat er gezegd wordt tijdens de eredienst en de preek in het Engels te vertalen (nadat je gecheckt hebt of ze Engels kunnen). Er zijn verschillende vormen van vertaling:

  • Het vertalen van wat er gezegd wordt door een tolk vooraan in de kerk. Na elke zin wordt er even gepauzeerd om de tolk de gelegenheid te geven om de woorden te vertalen.
  • Het van te voren opsturen van de liturgie en preek, zodat de tolk tijd heeft om het schriftelijk te kunnen vertalen en aan de bezoekers vooraf te overhandigen.
  • De tolk zit naast de gasten in de kerk en vertaalt zachtjes. Omdat dit gefluister tijdens de dienst als storend kan worden ervaren voor andere kerkgangers in hun buurt, is het goed om dit vooraf te communiceren aan de gemeente. Eventueel kan er ook een rustig plekje in de kerkzaal gevonden worden waar men kan zitten. Nadeel van dit laatste is dat dit het gevoel kan geven dat men er niet bij hoort of als lastig wordt ervaren.
  • Werken met vertaalapparatuur.
  • De schriftlezing en andere liturgische elementen in het Oekraïens projecteren op de beamer.

Samen geloven: van te voren kan aan de vluchtelingen gevraagd worden of ze punten hebben voor de voorbede, een gebed of schriftlezing willen uitspreken in hun taal of een lied willen (laten) zingen. Zo ontstaat er wederkerigheid en dit bevordert de gelijkwaardigheid.