Training en toerusting leiders

Een groeiend aantal predikanten, kerkelijk werkers en pioniers werkt met of voor migranten in hun gemeente. Vaak is daar in de opleiding nog niet of nauwelijks aandacht voor geweest. Wat komt er kijken bij multicultureel missionair leiding geven? Wat doet dat met jouw persoon en christen zijn? Stichting Geloofsinburgering heeft daarom een huddel gestart.

De huddel

Een huddel is een tweewekelijkse intervisiebijeenkomst met (migranten)leiders om ervaringen van werk en geloof te delen, samen te ontdekken hoe God werkt in onze (multiculturele en missionaire) contexten, aanspreekbaar te zijn op concrete plannen en om elkaar te bemoedigen door voor elkaar te bidden. Een huddel bestaat uit idealiter uit 4-6 leiders en komt in principe 1 jaar bij elkaar.