Intervisie voor leiders die werken met of onder migranten

Een groeiend aantal predikanten, kerkelijk werkers en pioniers werkt met of voor migranten in hun gemeente. Vaak is daar in de opleiding nog niet of nauwelijks aandacht voor geweest. Wat komt er kijken bij multicultureel missionair leiding geven? Wat doet dat met jouw persoon en christen zijn? In een huddel brengen we deze leiders bij elkaar voor inspiratie, bemoediging en toerusting.

Wat is een huddel?

Een huddel is een tweewekelijkse intervisiebijeenkomst met (migranten)leiders om ervaringen van werk en geloof te delen, samen te ontdekken hoe God werkt in onze (multiculturele en missionaire) contexten, aanspreekbaar te zijn op concrete plannen en om elkaar te bemoedigen door voor elkaar te bidden. Een huddel bestaat uit idealiter uit 4-6 leiders en komt in principe 1 jaar bij elkaar. Momenteel gaat een pilothuddel Geloofsinburgering van start.

Hoe kan je helpen?

We willen ontdekken wat predikanten en leiders verder nodig hebben aan toerusting en training op het gebied van multicultureel, missionair werken onder/met migranten. Ook zijn we samen met het door ons opgezette 'expertnetwerk migranten' in gesprek met opleidingen om dit meer in het curriculum op te nemen en geven we (gast)colleges. Ondersteun deze ontwikkelingen door je donatie.
Mocht je zelf interesse hebben om deel te nemen aan een huddel. Neem gerust contact op.

Bedrag