Training en toerusting leiders

Een groeiend aantal predikanten, kerkelijk werkers en pioniers werkt met of voor migranten in hun gemeente. Vaak is daar in de opleiding nog niet of nauwelijks aandacht voor geweest. Wat komt er kijken bij multicultureel missionair leiding geven? Wat doet dat met jouw persoon en christen zijn? Stichting Geloofsinburgering heeft daarom een huddel gestart.

De huddel

Een huddel is een tweewekelijkse intervisiebijeenkomst met (migranten)leiders om ervaringen van werk en geloof te delen, samen te ontdekken hoe God werkt in onze (multiculturele en missionaire) contexten, aanspreekbaar te zijn op concrete plannen en om elkaar te bemoedigen door voor elkaar te bidden. Een huddel bestaat uit idealiter uit 4-6 leiders en komt in principe 1 jaar bij elkaar.

Hoe kan je helpen?

We willen ontdekken wat predikanten en leiders verder nodig hebben aan toerusting en training op het gebied van multicultureel, missionair werken onder/met migranten. Ook zijn we samen met het door ons opgezette ‘expertnetwerk migranten’ in gesprek met opleidingen om dit meer in het curriculum op te nemen en geven we (gast)colleges. Samen met het expertnetwerk organiseren we ook regelmatig expertmeetings waar je aan kunt deelnemen. Ondersteun deze ontwikkelingen door je donatie.
Mocht je zelf interesse hebben om deel te nemen aan een huddel. Neem gerust contact op via het contactformulier.