Vertaalsets nodig

Wij bouwen aan multiculturele geloofsgemeenschappen waar Nederlanders en migranten samen geloven. Elkaar verstaan is daarbij cruciaal. Natuurlijk leren migranten op taalles Nederlands. Maar tot die tijd is het, zeker voor nieuwe migranten, nodig dat ze over Gods liefde in hun eigen taal kunnen horen.

Wat doen wij?

Wij maken bij onze activiteiten gebruik van een vertaalinstallatie, zodat mensen in hun eigen taal het gesproken woord kunnen volgen. Omdat hier gretig gebruik van gemaakt wordt heeft onze huidige installatie uitbreiding nodig met mee zenders (voor 3 extra talen) en meer ontvangers, zodat meer mensen hier gebruik van kunnen maken. Een zender kost 160 euro en een ontvanger 130 euro.
Wat kan jij doen?
Jij maakt veel migranten blij met je donatie voor vertaalsets.

ValutaBedrag