Migranten en de kerk: Kansen en knelpunten

Een inspirerende zomerconferentie voor predikanten en voorgangers

Toegenomen migratie brengt voor de kerk spannende vragen mee: ‘Waarom zou je contact leggen met mensen met een migratieachtergrond en hoe kun je dat doen? Lukt het om samen kerk te zijn met christenmigranten? Wat levert het op? Waar liggen de kansen en knelpunten? Hoe ga je om met weerstanden in jezelf en je gemeente?’

Aan het begin van de zomervakantie bieden organisaties die samenwerken op het gebied van kerk & migranten (St. Gave, Protestantse Kerk in Nederland, St. Geloofsinburgering, Intercultural Church Plants, Intercultural Impact, St. Evangelie & Moslims) een zomerconferentie aan voor predikanten en voorgangers waarin deze vragen besproken worden.

Programma

Hoofdsprekers op het seminar zijn ds. Pieter van de Winden en ds. Coen Legemaate.

Pieter van Winden doet promotieonderzoek vanuit de PThU naar interculturele, kerkelijke samenwerking. Zijn onderzoeksvraag is wat het oplevert als kerken interculturele samenwerking aangaan. Schiet de samenleving daar wat mee op, of de kerken zelf, of je relatie met God? Aanleiding was zijn eigen ervaring als predikant (PKN). Hij gaat in op het verschil tussen theorie en dagelijkse werkelijkheid, tussen beleid en je relatie met God. Af en toe gebeurt er iets bijzonders. Wie wil kan daarvan leren. Dat probeert zijn onderzoek hanteerbaar te maken in de praktijk.

Ds. Coen Legemaate is voorganger van ICF Rotterdam. Hij verhuisde 9 jaar geleden van een witte dorpskerk vol met welgestelde ondernemers naar een stadsgemeente met ruim 40 nationaliteiten uit alle delen van de wereld en alle lagen van de samenleving. In de 9 jaar is de ICF uitgegroeid tot een thuisbasis van verschillende interculturele missionaire initiatieven in Rotterdam. Hij zal uit de theorie en uit zijn jarenlange ervaringen laten zien wat er zo mooi en wat er zo moeilijk is aan een interculturele kerk. Waarom zou je dat willen? Hoe geef je dat vorm? Waar loop je tegen aan?

In de middag is er een interessant workshop programma met praktijkvoorbeelden, visiemomenten en de mogelijkheid om over je eigen lokale context in gesprek te gaan.

Workshops

In het middagprogramma is er keuze uit de volgende workshops:

1.  KERK IN CONTACT MET ASIELZOEKERS EN STATUSHOUDERS

– Jan Pieter Mostert

2. EEN GEMEENSCHAP OPBOUWEN VOOR MENSEN MET EEN MOSLIMACHTERGROND

– Rana al-Obadi en Cees Rentier

3. BUITEN DE LIJNTJES KLEUREN / Als kerk aan de slag met intercultureel pionieren

– Hans Euser

4. HOE KUNNEN WIJ, ALS BROEDERS EN ZUSTERS, ÉÉN LICHAAM VAN JEZUS WORDEN?

Het voorbeeld van de Vierhovenkerk in Delft– Shadi Haddad, Saba Mengsteab en Janneke Nolten

5. ‘SOUP KITCHEN’: DIACONAAL ÉN GELOOFSPROJECT IN AMSTERDAM Z-O

– Raffic Osman en Elianne Schultz

6. MINIWORKSHOP: OP ZOEK NAAR ADVIES VOOR JE EIGEN SITUATIE

– Esther van Schie

Informatie en opgave

Datum: maandag 27 juni 2022 van 9.30 – 16.00 uur. Inloop vanaf 9.00

Locatie: Protestants Dienstencentrum in Utrecht.

Kosten: 40 euro. Opgeven kan hier

Het is mogelijk 1 gratis introducee mee te nemen. Vermeld dit dan direct bij opgave.